LIONS CLUB

Huskvarna

hjalpvhet lok22

Lokala insatser

LIONS CLUB HUSKVARNA

Ger bidrag där offentliga medel inte räcker till, sålunda har bidrag gått till ungdomsföreningar, privatpersoner och insatser för rörelsehindrade.