LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Vid klubbens februarimöte på Två Skyttlar uppmärksammades Inge Arvidsson, IK Trasten och Mikael Broman, IFK Örby för goda insatser som ledare i respektive förening.
Inge nomineras för mångårigt ledarskap där han gör fantastiskt arbete. Han är en förebild med sin positiva syn till träning främst inriktat mot cykel för alla åldersgrupper. Inge är också en hustomte som fixar med detta mesta runt Trastens klubbstuga för allas trevnad.
Mikael nomineras för sitt engagemang som tränare och ledare för ett av IFK Örbys framgångsrika flicklag i fotboll. Han är lojal, driven och kunnig. Planerar och genom träningar. Organiserar inför och coachar under matcher och fungerar som allt i allo för laget. 
 
På fotot flankeras stipendiaterna av Sven-Åke Norén och Tommy Västerteg från Lions Svansjö.
20230202 191048