LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Nils Andersson berättade att Lions Club Horred stod som fadderklubb i oktober 1981. Helmer Ahlbäck var eldsjäl vid bildandet.
Hasse berättade att man verkligen hade ledorden, Tjäna, Träffas och Trivas och att klubben fortfarande efter 40 år lever upp till dessa Lions ledord.
Klubbens medlemmar träffades i Öxabäcks bygdegård. Större festligheter hölls i Älekulla bygdegård som klubben än idag använder.
Gösta Svenberg påminde oss om att klubben under dessa år samlat in mycket pengar bland annat genom kärv aktiviteten inför julen. Klubben har exempelvis
kunnat ge bidrag till symaskiner till Sri Lanka, till barn i Polen och Ryssland. Bengt-Olof började som kassör och erhöll information av kassören i Lions Club Svansjö.
Kvällen till ära fanns charter brevet att beskådas daterat den 21 oktober 1981 med 18 medlemmar angivna.
Kvällen fortsatte med sedvanliga mötesförhandlingar och avslutades med en festligare måltid på konferensanläggningen Två Skyttlar i Örby.

Insänt av Sven-Åke Norén

På fotot
Från vänster, Nils Andersson, Gösta Svenberg, Uno Asplund, Hasse Arnesson och Bengt-Olof Nilsson

LC svansjö 40 år