LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Tror att ni alla följer vad som pågår i IDLIB området, gränsen mellan Syrien och Turkiet. !00 000 tals är på flykt. I gränsområdet kaske mestadels kvinnor och barn. Nu har styrelsen för Sveriges Lions Katastrofberedskap utlöst 500 000 SEK för omedelbar hjälp. Vi har upphandlat basala förnödenheter, stövlar, mattor, mat och hygienpaket för ca 1000 familjer. Genomför det så fort vi kan nästa vecka när vi är tillbaka till Turkiet. Svenska Lions är en organisation som sträcker ut en hand när hjälp behövs. Men behoven är enorma. Var och en och olika organisationer görallt efter förmåga