LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Lions Forskningsfonds vision och våra mål är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis turberkulosen som folksjukdom i Sverige.

Lions forskningsfond har en tradition att stödja ny forskning från unga icke disputerade forskare. På senare år stöder också fonden forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser forska vidare.

Målen är framtagna utifrån en omfattande diskussion i Lions Forskningsfonds styrelse.

Läs mer på nedanstående länk:

https://lionsforskningsfond.se/