LIONS CLUB
Skänninge

IMG 3695

LIONS CLUB Skänninge

LIONS Syfte & etik

Lions Syfte

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
 • Att befrämja god samhällsanda
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling 0
 • Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
 • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions Etik

 • Fullgör ditt arbete med omsorg
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
 • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad 
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv 
 • Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig
 • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel
 • Fullgör lojalt dina samhällsplikter
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd
 • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
 • Bygg upp i stället för att riva ner

Lions Valspråk: We serve - vi tjäna

Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

 

LIONS historia

Melvin Jones1

The International Association of Lions Clubs är resultatet av den amerikanske försäkringstjänstemannen Melvin Jones dröm. 
Han ansåg att lokala klubbar för affärsmän, i stället för att främja medlemmarnas intressen och ekonomiska vinning, borde vidga sin horisont. Han föreslog att man skulle gå ihop med likasinnade i andra städer och på andra orter för att förbättra samhället och stödja de människor som lever där.

Melvin Jones tillhörde själv “The Business Circle of Chicago”, vars medlemmar höll med honom. Han började en livlig korrespondens med klubbar i andra delar av USA. Uppmuntrad av många kallade Melvin Jones till ett möte den 7 juni 1917 på Hotel LaSalle i Chicago, Illinois, USA. Praktiskt taget alla höll med om att en sammanslutning skulle bildas och man kallade till ett nytt möte den 8 oktober samma år i Dallas, Texas, USAdär man antog namnet “Association of Lions Clubs”, stadgar, arbetsordning och etik. En av paragraferna sa: “Ingen medlem får sätta ekonomisk vinning som ändamål för sitt medlemskap”. Detta är än idag en av organisationens huvudregler. Tre år senare blev rörelsen internationell på riktigt när den första lionklubben i Kanada bildades år 1920. Den internationella tillväxten fortsatte och var speciellt kraftig under 50- och 60-talet, då klubbar bildades i Europa, Asien och Afrika. 

Helen Keller höll ett tal inför Lions år 1925 vid organisationens internationella kongress i Cedar Point, Ohio, USA. Hon uppmanade där åhörarna att bli “De blindas riddare”. Sedan dess har lionklubbarna aktivt arbetat med att hjälpa blinda och synskadade. 
Organisationen, som från början har varit intresserad av att förbättra samförståndet mellan jordens folk, medverkade år 1945 vid bildandet av Förenta Nationernas “Non Governmental Organizations”- sektioner och innehar fortfarande en rådgivande ställning inom FN.

År 1990 lanserade organisationen SightFirst, som är det mest omfattande programmet för att förebygga blindhet som Lions någonsin åtagit sig. Detta 143,5 miljoner USD program är inriktat på att bekämpa sådan blindhet som går att förebygga och bota genom att tillgodose angelägna hälsovårdsproblem. 
Vid sidan om synvårdsprogram arbetar Lions med aktiviteter för ungdom,miljövård, byggande av bostäder för handikappade, diabetesinformation och hörselvård. Lions har också en egen stiftelse som beviljar anslag när naturkatastrofer inträffar runt om i världen. Lions Clubs International har idag nära 1,4 miljoner manliga och kvinnliga medlemmar i 46 000 klubbar 194 länder och geografiska områden. 
Den, som införde lionrörelsen i Sverige, hette Torgny Lange. 
Sverige har haft två internationella presidenter, Per Ståhl, LC Eskilstuna (1961-62) och Sten Åkestam, LC Stockholm/Globen (1986-1987).